Upravljanje s talenti

(TALENT MANAGEMENT)

Uporabite sodobno on line orodje Talent Management® s katerim boste izvajali prepoznavanje, selekcijo in razvoj potencialov:

 • Pojasni vam prednosti in razvojne možnosti
 • Pomaga vam izbrati prave razvojne ukrepe
 • Omogoča vam preverjanje napredka
 • Dvigne vašo učinkovitost pri doseganju zastavljenih ciljev

Uporabljamo različna psihometrična orodja in pristope:

 • IMDE Talent Management
 • PI, SDI, NLP

S tem si boste optimizirali donosnost v vašo razvojno naložbo na področju kadrov.

 • Talent Developer prikaže razvojne ukrepe, ne samo za izboljšanje sodelavcev, temveč tudi za tiste, ki imajo srednjeročno razvojno perspektivo, da razvijejo večjo povezanost skupaj s kolegi, v timu in do podjetja. Tako se potem ne dogaja, da hočejo pri prvih težavah takoj spet zapustiti podjetje.
 • Talent Management IMDE je orodje za področje iskanja, selekcije in razvoja kadrov ter iskanje najboljše možne razporeditve na delovno mesto »pravi ljudje na pravih mestih«.
 • Cilj je prepoznati potenciale in jih usmerjeno nadgrajevati za še večjo učinkovitost v poslovnih procesih.
 • Prepoznavamo tudi vedenje v timu, stresne faktorje, zmožnost sprejemanja odločitev, odnos do win-win strategije, razumevanje vlog in zaznavanje perspektiv.
 • Rezultati so odlična in natančna podlaga za intervju in za pripravo kariernih načrtov.

Zmanjšajte tveganje odhoda dobrih kadrov

Lahko izmerimo odmik od tveganja, da nas dober zaposleni zapusti. Prepoznamo možne razloge za odpoved in se o tem že prej pogovorimo, preden je prepozno.

Velikokrat je tako, da ravno najboljši zaposleni ne jamrajo in ne kažejo nobenih očitnih znakov nezadovoljstva. Pridno se trudijo delati do konca, potem pa nas presenetijo z odpovedjo, ko se ne da več kaj veliko narediti.

Z našim orodjem lahko izmerite možnosti odpovedi in se tako pravočasno pogovorite s kadrom, ki je za vas ključnega pomena.

Primer: