Vedenje v timu

CELOTA JE VEČ KOT VSOTA POSAMEZNIH DELOV

Za vas izmerimo izraženost dejavnikov uspeha v timu ter na podlagi rezultatov določimo razvojne aktivnosti članov tima in tima kot celote.

Gotovo ste že kdaj slišali za to izjavo: celota je več kot vsota posameznih delov.

Če se ta izjava nanaša na delovne time je žal pogosto ugotoviti, da je lahko celota tudi manj kot vsota vseh posameznih delov. Naraščajoča zapletenost in omreženost nujno zahtevata timsko in projektno delo. Zato že nekaj let opazujemo in analiziramo time glede na to, kaj loči najbolj uspešne od manj uspešnih. Pri tem se je izkazalo, da obstajajo določene značilnosti, katerih izraženost pomeni razliko med uspešnimi in manj upešnimi. Te značilnosti imenujemo dejavniki uspeha. Poleg strokovnih vidikov članov tima, osebe vodje tima in okvirnih pogojev so dejavniki uspeha odgovorni za upeh in neuspeh timov. Z drugimi besedami: uspeh tima je odvisen od tega, v kolikšni meri je vsak posameznik usmerjen k medosebnim odnosom, rešitvam, ravna partnersko, samoodgovorno, ciljno in pošteno ter je zainteresiran za lasten nadaljnji razvoj in razvoj tima kot celote.