Učinkovitost pogovorov

ZA VAS IZMERIMO UČINKOVITOST NA SESTANKIH IN POGOVORIH

ZELO PRIPOROČLJIVO ZA VODJE IN PRODAJALCE

Sodelavci vseh rangov in funkcij prebijejo pomemben del časa na sestankih. Ti so v primerjavi s porabljenim časom pogosto zelo neproduktivni. Vzroki za to so:

  • Smisel in namen sestankov udeleženi pogosto razumejo zelo različno;
  • Predstave o načinu obravnave tem se razhajajo;
  • Zato razlike v dojemanju in mnenjih pogosto povzročijo dolge, neplodne diskusije.

Večina sodelavcev je nezadovoljnih zaradi razmerja osebne zavzetosti, kakovosti in količine odločitev. Zato si mnogi želijo več učinkovitosti na sestankih. To je mogoče doseči, če tako vodja pogovora, kot tudi udeleženci ravnajo strukturirano. Mnenje o vedenju na pogovorih predstavlja praktično vodilo za sestanke in pogovore. Za vsako fazo pogovora je s primeri prikazano, kako je treba ravnati, da je mogoče sistematično obdelati vprašanja in probleme, kar

  • prihrani čas
  • pojasnjuje način odločanja
  • zvišuje kakovost in sprejemanje odločitev in
  • olajšuje uresničevanje odločitev.