Čustvena inteligentnost

ZA VAS IZMERIMO NIVO ČUSTVENE INTELIGENTNOSTI V ODNOSU DO SEBE IN DO DRUGIH

Čustvena inteligentnost in 7 vrst inteligentnosti.

Od začetka prejšnjega stoletja, ko je Alfred Binet razvil prvi 'Inteligentnostni test', ki naj bi meril 'I.Q.', se je pojmovanje inteligentnosti precej spremenilo. Mlajše psihološke raziskave kažejo, da je inteligentnost potrebno dojeti širše. Do sedaj je identificiranih 7 vrst inteligentnosti.

  1. Lingvistična - Klasični inteligentnostni testi
  2. Logično/matematična - Inteligentnostni kvocient 'I.Q.'
  3. Vizualno/prostorska - Zaznavni kanali (NLP)
  4. Akustično/muzikalična - Zaznavni kanali (NLP)
  5. Kinestetično/telesna - Zaznavni kanali (NLP)
  6. Intrapersonalna - Čustvena inteligentnost
  7. Interpersonalna - Čustveni inteligentnostni kvocient 'E.Q.'

Prva in druga sta predmet klasičnega raziskovanja 'I.Q.'. Tretja, četrta in peta ustrezajo zastopnikom NLP, ki govorijo o vizualnih, slušnih in čutnih zaznavnih kanalih. O šesti in sedmi se je v zadnjih letih veliko govorilo in pisalo pod pojmom čustvena inteligentnost ali 'E.Q.' ('Novi inteligentnostni testi' Wittmann, Eisenkolb in Perleth vsebujejo številne usmerjene teste za različno inteligentnost.)

Kaj je čustvena inteligentnost? Čustvena inteligentnost vsebuje čustveno inteligentno ravnanje s seboj, kot tudi čustveno inteligentno ravnanje z drugimi.

Čustvena inteligentnost = intrapersonalna inteligentnost + interpersonalna inteligentnost

Intrapersonalna inteligentnost = pozitivni odnos do sebe / samokompetenca (npr. odpornost do stresa)

Interpersonalna inteligentnost = pozitivni odnos do drugih / socialna kompetenca