Šola vodenja

VODENJE Z ZGLEDOM

Vodenje ni nekaj, kar narediš ljudem, ampak kar narediš z njimi

Odlomek snovi za predavanje

"Karizmatični ljudje se dobro počutijo v svoji koži. Obvladujejo fizični, emocionalni in intelektualni vidik delovanja. Fizični vidik vključuje samozavestno predstavitev samega sebe. Moč prvega vtisa in nasmeh naredita veliko pri razvijanju vaše karizme. Emocionalni vidik karizme obsega zmožnost vživeti se v čustva drugega. Intelektualni vidik dosežete z znanjem in modrostjo. Ljudje prvenstveno radi verjamejo tistim, ki imajo veliko znanja in ga znajo pokazati. Tako pridobijo kredibilnost v očeh drugih. Že po človeški naravi bi vsi radi bili priljubljeni, zato si tega ne zanikajte. Prav gotovo ste že kdaj naleteli na izjemno karizmatično osebo in si zaželeli, da bi tudi sami bili taki."

Vsebina 1. stopnje

 • Učinkovito sporazumevanje
 • Zaznavanje različnih perspektiv
 • Gradnja odnosa
 • Vodenje in samovodenje
 • Obvladovanje zahtevnih situacij
 • Organizacija časa

Vsebina 2. stopnje

 • Identiteta v vodenju
 • Ustrezna uporaba kritike in pohvale
 • Uvajanje sprememb
 • Gradnja ekipe
 • Učinkoviti sestanki
 • Javno nastopanje in priprava prezentacij

Trajanje

Vsaka stopnja ima štiri enodnevna srečanja v obdobju 2 mesecev.

Metoda dela

Osvajanje strokovnih vsebin, predavanje, delo v parih, delo v skupinah, interaktivno delo v obliki delavnic, domače delo, literatura, poročanje.

Jezik izvajanja

Šola vodenja se lahko izvaja v slovenskem ali srbo-hrvaškem jeziku.

Za vsa dodatna vprašanja in informacije nas kontaktirajte.