Optimizacije

IN POSTAVITVE NOVIH PROCESOV

Gre za postavitev optimalnih procesov za doseganje prihrankov v času in denarju, ki se odražajo na večji učinkovitosti, kakovosti in zadovoljstvu uporabnikov in drugih deležnikov. V sedanjem času je optimizacija lahko pomemben element obstoja organizacije.

   • Pregled organizacije podjetja
   • Pregled uvedenih procesov
   • Pregled virov, ki jih v teh procesih uporabljamo
   • Priprava konkretnih predlogov optimizacij
   • Standardizacije določenih postopkov
   • Vključitev deležnikov v izvajanje sprememb
   • Treningi uvajanja sprememb
   • Postavitve novih procesov (sodelovanje v greenfield projektih)

Zunanji pogled je v teh primerih izjemno učinkovit. S stalnim izboljševanjem, kot temeljni nalogi vsake organizacije, si omogočamo konkurenčno prednost.

Uporabljamo različna strokovna orodja in pristope:

   • 6 Sigma
   • Lean