Kadrovski Sistemi

Vodenje in izvajanje aktivnosti za doseganje zastavljenih razvojnih ciljev vaše organizacije

Kaj s tem pridobite:

Uvedba HRM sistemov vodenja

  • Sistemizacija delovnih mest
  • Interni akti na delovno pravnem področju
  • Letni razvojni pogovori
  • Sistemi nagrajevanja zaposlenih
  • Kompetenčni modeli
  • Model razvoja kadrov

Interim Management – začasno vodenje vaše kadrovske službe

Outplacement projekti

Sodelovanje v projektih temeljite reorganizacije podjetja