Testiranje potencialov

S testiranjem potencialov boste vedeli komu boste ponudili ukrepe za razvoj in komu ne. Tako bo vaša investicija v razvoj imela največjo dodano vrednost.

Pridobili boste rezultate ujemanja s kompetencami in vedenji, ki jih uporabljajo uspešni ljudje na različnih položajih. Tako bo vaš vpogled v razvojni potencial dobra podlaga za intervju in pripravo kariernih načrtov.

Primeri:

Kdor opazuje uspešne vodilne, prodajalce in sodelavce pri njihovem vsakdanjem ravnanju, lahko ugotovi, da kljub individualnim razlikam v stilu, obstojajo nekateri načini vedenja, ki jih uspešni v določenih situacijah kažejo in manj uspešni imajo tega vedenja manj ali sploh ne.

Z drugimi besedami: uspešni vodilni, prodajalci in sodelavci so kot ljudje lahko zelo različni, vendar pa v določenih in zahtevnih situacijah pokažejo bolj ciljno vodeno in učinkovito vedenje, kot manj uspešni.

Program za vrednotenje potencialov zajame to, kar loči učinkovite vodilne, prodajalce in sodelavce od manj učinkovitih; kaj ti narede, oziroma narede drugače, kaj zmorejo in kaj mislijo v zvezi s svojim vedenjem.

Prav tako je pomembno vedeti, da potenciala ne moremo čisto natančno določiti, ampak le oceniti. Zato tudi niso možne natančne in že zaključene vrednosti potenciala. Gre za trenutni posnetek z omejeno časovno veljavnostjo.


Končno poročilo vsebuje: glavni profil, izčrpno poročilo, smernice za intervju, teme in priporočila za razvoj, osnovno gradivo za trening.