Ankete zadovljstva

IN ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH

IZDELAVA VPRAŠALNIKOV


 • Da bi najbolje videli, kaj čaka vaše anketirance oziroma ljudi, ki bodo izpolnjevali vaše spletne obrazce, smo za vas pripravili enostaven primer anketnega vprašalnika z nekaj različnimi tipi vprašanj.
 • Lahko vam pomagamo soustvarjati vhodni nagovor ter vsebino vprašalnih sklopov.
 • V samo anketo je možno dodajanje slik in povezav na druga spletišča (če to pomaga anketirancem pri reševanju).
 • Vprašalniku lahko priredimo drugačno grafično ozadje.
 • Vprašalnik je možno vdelati na spletno stran, v e-pošto, ali pa preprosto poslati povezavo do njega.
 • V kolikor gre za vprašalnik, ki je redko izpolnjen, lahko vnesemo ukaz, da ob vsakem vnosu prejmete (takoj ali dnevno) obvestilo.
 • Po poteku anketnega obdobja je vprašalnik možno zakleniti, da ne sprejema več odgovorov. Čas sprejemanja odgovorov je možno vnaprej nastaviti.S klikom na sliko do obrazca

OBDELAVA ZBRANIH PODATKOV


 • Da pridobljeni podatki dobijo svoj smisel, jih s poglobljenimi analizami obdelujemo in preračunavamo. Kakršno koli logično povezovanje teh podatkov je za nas izziv. Bolj, ko so zahteve kompleksne, raje se jih lotevamo. Rezultat tega dela so mnoge tabele, iz katerih se nato izdelujejo najrazličnejši grafi.
 • Tabele so prenosljive tudi v MS Excel za morebitne kasnejše dodatne analize.
PRIMERI GRAFIKONOV


Za vas pripravimo najrazličnejše vrste grafov:

 • črtne,
 • ploščinske,
 • stolpične,
 • palične,
 • tortne,
 • raztresne,
 • polarne itd.

Grafe je možno že predhodno pripraviti in jih vgraditi na hitro spletno stran, tako da lahko dogajanje vaše raziskave spremljate v živo.
... in tako naprej.

Grafi oblikovani v MS Excelu so lahko lepo oblikovani za nadaljnjo predstavitev raziskave.


Kakšna je pa kaj cena?

Ceno je zelo težko v naprej določiti, saj se zahtevnosti in želje razlikujejo od ankete do ankete. Načeloma je pogojena z urami vloženega dela.

 1. Ceno za izdelavo spletne ankete najbolj podraži izdelava t. i. ključavnic. Pri takšnih vprašalnikih je najprej potrebno natančno preveriti ali so podatki od naročnika pravilni, saj se ne sme zgoditi, da bi se kakšno ime podvajalo (Jože, Jožef ali pa Alojz, Alojzij, Lojze ...). Potem je za vsakega anketiranca posebej potrebno narediti vprašanje s preverjanjem njegovega odgovora.
 2. Druga stvar, ki prav tako dvigne ceno izdelave je število različnih vprašalnikov za več skupin ljudi v eni anketi. Pri poizvedbah, ko se iščejo podatki za tabele in grafe, je potem navadno potrebno za vsak vprašalnik narediti nove formule in drugačne tabele (večje, manjše ...). Največkrat ni možno rešiti samo s kopiranjem formul.
 3. V kolikor želi naročnik, da se za vsakega anketiranca naredi posebej graf, ki prikazuje, kaj je že naredil in kaj še mora (npr. ocenjevanje drugih sodelavcev), potem je to dodatno delo.
 4. Prav tako je dodatno delo, če naročnik želi spremljati dogajanje ankete v živo. V tem primeru je potrebno anketo nekajkrat poizkusno izpolniti (pilotno), da se pridobi vzorec vnosov s pomočjo katerih se nato lahko naredijo želeni grafi. Te grafe se nato postavi na "hitro spletno stran" - enostavna spletna stran, ki je narejena na hitro in ima samo en namen - spremljanje ankete. Tale del je iz naše strani priporočljiv vsaj do te mere, da lahko spremljate/mo kolikšna je udeležba. V primeru slabše udeležbe je moč anketirance dodatno opozoriti na izpolnitev ankete.
 5. Velikokrat se zgodi, da vsi zajeti anketiranci nimajo dostopa do računalnika. Za takšne primere naredimo pdf verzije, ki jih podjetje natisne na papir, izpolnjene pa nato vnese (kadrovska služba ali drugi).
 6. Najcenejše ankete so sestavljene iz neodvisnih (demografskih) in odvisnih spremenljivk, ki vse veljajo za celoten vzorec/populacijo.