Nataša Hudelja

DIREKTORICA IN VODJA PROJEKTOV

Telefon: +386 (0)40 236 111

E-pošta: natasa.hudelja@hrm-business.com

Linkedin


Ima več kot 20 let izkušenj iz kadrovskega področja v mednarodnem podjetju Danfoss Compressors. Danfossu se je pridružila, ko je zaposloval 150 ljudi. Od takrat naprej je kot članica ožjega managementa in kadrovska direktorica aktivno sodelovala pri gradnji in nadaljnjem razvoju družbe.

Pokrivala je področje selekcije kadrov za potrebe proizvodnje kakor tudi za vodilne kadre. Vodila je procese kadrovanja in selekcije za 900 ljudi. Bila je zadolžena za razvoj kadrov, pri čemer je uvajala najnovejše pristope, modele in orodja na mednarodnem nivoju. Skrbela je za področje internega komuniciranja in PR-a ter razvijala dvosmerno komunikacijo kot enega od temeljev za spodbujanje kreativnosti in inovativnosti ter učinkovitih in produktivnih odnosov v proizvodnji.

Bila je članica vodilne skupine za temeljito prestrukturiranje podjetja. Izkušnje in pridobljena znanja iz uspešne gradnje podjetja svetovnega formata kakor tudi postopki temeljite reorganizacije in zapiranja velikega podjetja ter selitve proizvodnje v drugo državo so redke v našem prostoru in to je največja dodana vrednost, ki jo dobite.

Je svetovalka za samovodenje in vodenje po RT s TI, coachinja in vodja projektov na področju razvoja kadrov za domača in tuja podjetja.