Milko Grebenc

SVETOVALEC, PREDAVATELJ IN TRENER

Telefon: +386 (0)41 388 736

E-pošta: milko.grebenc@gmail.com

Linkedin


Ima več kot 30 let izkušenj iz področja upravljanja kakovosti, poslovne odličnosti, procesnega vodenja in odnosov s kupci (reklamacije, pogodbe) v mednarodnem podjetju Danfoss A/S, kjer je svojo kariero zaključil februarja 2019.

V svoji bogati karieri je delal v konstrukciji orodij in naprav, razvoju, tehnologiji, prodaji za tuje trge, sodeloval pri prenosu proizvodnje iz tujine v Slovenijo, njeni postavitvi, vodenju ljudi ter skrbi za njihovo varnost in zdravje. Med odgovornostjo za vodenje proizvodnje je deloval preko koncepta nenehnega izboljševanja in podpornih metod: KAIZEN, Total Predictive/Preventive Maintenance (TPM) vključujoč pristop 5S.

Nato pa pridobljeno znanje in izkušnje nadgradil, ko se je posvetil kakovosti preko sistemov ISO 9001, ISO/TS 16949 in IATF 16949, poslovni odličnosti preko EFQM modela in načrtovanju in vodenju procesov, predvsem tistih ki imajo neposredni stik s kupci. Pri vsem svojem delu je vedno uporabljal tehnike in orodja za reševanje problemov (orodja za kakovost, metoda 8D), deloval v skladu Demingovega kroga PDCA (Planiraj - Izvedi - Preveri - Ukrepaj) za doseganje nenehnega izobraževanja in s tem zadovoljstva vseh deležnikov.

Vse svoje znanje je vedno delil (osebno kot virtualno) kot interni izobraževalec in trener med ljudmi iz več kot 35 držav. Tako si je pridobil ogromno znanja o medkulturnih razlikah, timskem delu in komunikaciji. Vedno se z veseljem odzove in svoje znanje in izkušnje deli z vsemi ljudmi, saj verjame v obojestransko korist in zadovoljstvo.

Po poklicu je diplomirani inženir strojništva, končal pa je tudi visokošolski študij na Fakulteti ua Organizacijske Študije (menedžment kakovosti) v Novem mestu in pridobil naziv diplomirani organizator. V svoji karieri je preko EFQM v Bruslju, 12-krat deloval je kot uradni ocenjevalec na evropski nagradi za poslovno odlčinosti in se srečal z najboljšimi organizacijami.

Bil je tudi član upravnega odbora in en mandat tudi podpredsednik Slovenskega Združenja za Kakovost in Odličnost (SZKO), kjer je za svoje delo prejel priznanje. Ima nenavaden hobi in sicer zbirko POKA-YOKE mehanizmov. Le-ti so namenjeni za opozarjanje na možnosti nastanka napak, signalizirajo njihov nastanek, ko večja škoda še ni povzročena ali pa napake v celoti preprečujejo.